https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.luckyol.com/8rf27n/

http://64e6ln.law112.com

http://lnkac6.cipp724.com

http://jgcgzm.yanshuang365.com

http://me6tv3.yizuhome.cn

http://1fny0b.bdworkin.com

http://1gtkdq.wjc-wish.cn

http://igx0lt.hsmotor.com.cn

http://ymj6n1.xidi114.com

http://b0e56i.njxtreme.com

http://4tlext.ybhangkong.cn

 
许昌日报客户端

请用浏览器扫描下载

关 闭

武国定到曹魏古城开发建设项目现场办公时强调

发扬“三股劲” 打好攻坚战

王堃等一同前往

超变传奇网站 2016年9月任江西省省长。

摘要:

5月4日,市委书记武国定前往曹魏古城开发建设项目现场办公。他强调,要拆建并举、节点突破,提升规划、提高品质,完善机制、上下联动,充分发扬拼劲、狠劲和韧劲,打好曹魏古城开发建设攻坚战。市委常委、市委秘书长王堃,副市长王文杰一同前往。市国土、住建、规划等市直部门和魏都区负责人陪同。

武国定一行先后到曹魏古城南城门、魏源广场、曹魏古城19号地、曹魏古城北城门等处实地察看。看到各项目建设现场呈现出热火朝天的建设场面,武国定对近期曹魏古城开发建设取得的明显进展给予充分肯定。

在随后召开的座谈会上,武国定听取相关工作汇报后指出,最近一段时期,各级各相关部门围绕曹魏古城开发建设做了大量工作,付出了艰辛努力。当前,曹魏古城开发建设真正打开了局面,遗留问题解决取得了阶段性成果,开发建设的合力初步形成,整体工作取得了明显成效,但仍存在不少问题,距离“一年出形象”的目标还有不小差距。各级各相关部门要充分认识到,曹魏古城开发建设是市委、市政府传承三国文化、对历史高度负责的重大决策,是打好“三国牌”的有效载体,是百城建设提质工程的重要内容,也是顺应民意、顺应城市发展规律的现实选择,要切实以“开弓没有回头箭、义无反顾抓落实”的精神,真抓实干,强力推进。

一要拆建并举,节点突破。要抓住当前建设施工的大好时机,集中精力,破解难题,加大力度,争取5月底前拆迁工作大头落地。拆迁与建设要紧密接续、不留空当,拆迁完成后迅速启动南城门、中轴线等重要节点建设,确保年底前出形象,进一步坚定曹魏古城开发建设信心。

二要提升规划,提高品质。既要坚持“一张蓝图绘到底”,又要根据形势发展变化逐步完善提升现有规划,规划部门要提高效率,打破常规,加快规划修订完善。新的开发建设规划要紧密结合业态布局和经营模式,确保项目建成之日即为运转经营之时,为后期开发创造条件。要严把品质关,充分彰显汉魏风格,让每个建筑、每个小品都成为精品,真正体现“三国风”;在建筑品质上从严把关,不论改造还是新建,都要精益求精、修旧如旧,杜绝粗制滥造,确保与历史风貌相一致。

三要完善机制,上下联动。坚持曹魏古城开发建设指挥部周例会制度,统筹协调解决具体问题。坚持分级负责制,针对市级层面和魏都区层面分解任务、建立台账、明确责任、限期完成。严格督察机制,市委、市政府“两办”每周对项目建设进度进行一次督察,及时通报结果,加大督办力度,加快项目进度。严格问责机制,市纪委监察局要加强监督问责,对因工作不力、责任落实不到位影响开发建设的单位和个人抓好反面典型,严肃批评问责。完善激励机制,对在曹魏古城开发建设中表现优秀的干部记功奖励,特别突出的予以提拔重用,充分调动干部积极性。坚持全市“一盘棋”,市直各相关部门要增强大局意识,齐心协力、上下联动,主动服务、主动对接、主动参与,全力支持配合魏都区工作,形成推动曹魏古城开发建设的强大合力。

武国定还对春秋大剧院、智信染织公司、文昌宫水上乐园、公共土地出让等相关问题进行了协调。


责任编辑: 高云飞

附件:

双柳树 时代购物 枸桔弄 象牙海岸 蒋湖农场 逸仙中学 老顶山镇 中山县 梅村镇 安埔镇 南小街 高青县 南联路 白龙荡 宁南街道 北方工业大学 钱陶路口 长沙郡 求珠苑 潮墩 南阳村 灌南 芦各庄村 周恩来祖居 刘河镇
品牌早餐店加盟 加盟包子 春光早点工程加盟 卖早点加盟 放心早点加盟
大福来早点加盟 小投资加盟店 早点加盟多少钱 河北早餐加盟 早餐
湖北早点加盟 早餐加盟项目 学生早餐加盟 早餐面馆加盟 营养早点加盟
早餐加盟哪个好 必胜客加盟费及加盟条件 放心早点加盟 书店加盟 春光早点加盟